صنایع خوراکی


نشاسته‌های خوراکی در صنایع غذایی به عنوان پرکننده و قوام دهنده مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عنوان مثال می‌توان از آن در تهیه سوپ آماده، مکمل‌های غذائی، صنایع دارو‌سازی و... استفاده کرد.

  محصولات مرتبط